You might want to visit our North American website:

Behovsstyret indeklima

Produkter til behovsstyret indeklima, som giver optimal komfort og samtidig sparer energi og omkostninger.

Spar energi uden at gå på kompromis med indeklimaet

Vi ønsker naturligvis, at de lokaler, vi opholder os i, skal ventileres og klimatiseres godt for optimalt velvære og sundhed. Men i de fleste typer lokaler varierer aktivitetsniveauet i løbet af døgnet, hvilket gør, at vi ofte ventilerer tomme lokaler som var de fuldt besatte. Undersøgelser i blandt andet skoler, viser, hvordan graden af tilstedeværelse i forskellige typer rum generelt er lav, hvilket gør, at et system, som tilpasser ventilationen og klimatiseringen efter behovet, kan spare op til 80 % af ventilatorenergien og 40 % af varme- og køleenergien. Desuden kræver systemet oftest mindre ventilationsaggregater og kølemaskiner, hvilket mindsker investeringsudgifterne. Det samme gælder også for mange andre typer lokaler, f.eks. kontorer, boliger og hoteller.

Hvad indebærer CAV, VAV og DCIC?

For at beskrive forskellige principper for ventilationsstyring findes der en række begreber, som kan være vanskelige at skelne, men som kan beskrives som trin på en skala, fra enkelt til avanceret:

  Klarer konstant luftmængde Enkel behovsstyring 
(f.eks. efter temperatur, luftkvalitet)
Avanceret behovsstyring 
(f.eks. flere driftsindstillinger, tilstedeværelse)
Fleksibel kombination af luft- og vandbaserede produkter Mulig energibesparelse Tilpasset komfort
CAV      
VAV     ●● ●●
DCIC ●●● ●●●

DCIC (Demand Controlled Indoor Climate) - Med den nye generation af WISE tilbydes en komplet behovsstyret løsning. Ikke kun for ventilationen, men for hele indeklimaet, med uovertrufne kombinationsmuligheder for luftbaserede og vandbaserede produkter.

DCV (Demand Controlled Ventilation) - System med flere forskellige driftsindstillinger, som tilpasser luftmængder og temperatur afhængigt af behov og tilstedeværelsesstatus i rummet.

VAV (Variable Air Volume) - System med en enkel form for behovsstyring, hvor luftmængden tilpasses efter f.eks. temperatur eller luftkvalitet.

CAV (Constant Air Volume) - Den enkleste type system, uden behovsstyring, med konstante luftmængder i lokalerne. Rent generelt kan det lade sig gøre at opnå en højere energibesparelse og bedre indeklima med et mere avanceret system. Men der er naturligvis også situationer, hvor et enklere system fungerer udmærket. Swegon tilbyder derfor passende produkter og styresystemer for hvert niveau. Med den nye generation af WISE kan man desuden håndtere alle forskellige niveauer i et og samme styresystem!