Hotelli

Hyvä sisäilmasto on yksi hotellivieraiden viihtymisen edellytyksistä. Näin saavutetaan korkea käyttöaste ja vieraat ovat tyytyväisiä.