You might want to visit our North American website:

Software upgrade    

För uppgradering av aggregatets programvara, vänligen kontakta Helpdesk på helpdesk.teknik@swegon.se