You might want to visit our North American website:

Kerrostalon asuntokohtainen ilmanvaihto

Asuntokohtaiset ilmanvaihtokoneet koneet antavat asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa oman asuntonsa sisäilmaan. Rakennesuunnittelu on helpompaa, koska asuntoja ei tarvitse palo-osastoida. Lyhyempien kanavointien ansiosta järjestelmä on hiljaisempi ja energiatehokkaampi. Konetta ohjataan joko automaattisesti tarveohjauksella tai sovelluksella tai ohjauspaneelilla.