You might want to visit our North American website:

ProAc

ProAc is een programma om de geluidsproductie in de kanaalsystemen te berekenen en om geluiddemping op te meten en te kiezen.

ProAc is op 2 juni 2009 bijgewerkt met nieuwe geluiddempers.

Update-instructies

1. Download de update (Images (Afbeeldingen) + Proattn.dat)

2. Vervang het oude databasebestand (Proattn.dat) met het nieuwe.

3. Kopieer de resterende inhoud van het zipbestand en plak die in de map Swegon/Images (Swegon/Afbeeldingen).

Let op: De roosterdatabase is niet bijgewerkt doordat de databasestructuur aangepast werd bij de overgang naar ProAir Web. U kunt het rooster nog altijd berekenen in ProAc, maar u moet geluidsproductie en geluiddemping handmatig toevoegen voor de gekozen bedrijfsmodus.