Brand- og røgspjæld

Spjæld, der forhindrer at brand og røg spreder sig i ventilationskanalen.

Spjæld

Styresystem