You might want to visit our North American website:

Ventilationskunskap

Grundkunskap om ventilation är grunden till ett bra inomhusklimat. Här lär du dig om de olika principer och tekniker som används i olika ventilationssystem. Det här är saker du måste veta för att kunna göra rätt val.

Exempel på kursinnehåll:

  • Inblåsningsteknik
  • Värmeväxlarteknik
  • Energiteknik
  • Frikyla eller kompressorkyla
  • Trender inom ventilation (Swegon Air Academy)
  • Generella principer för inomhusklimat och ventilation (Swegon Air Academy)

Jag vill veta mer!