You might want to visit our North American website:

Byggnadsteknisk kunskap

Den kanske viktigaste av allt är att tänka rätt från början. På det sättet kan du undvika grundläggande felbeslut vars konsekvenser inte bara blir kostsamma, utan som också kan ge sämre inomhusklimat. Inom Swegon Air Academy har vi byggt upp mycket kunskap.

Exempel på kursinnehåll:

  • Hur systemvalet påverkar min ROI
  • Hur jag optimerar för minimal energiförbrukning
  • SAA Trender
  • SAA Topics kring byggnadsteknik


Jag vill veta mer!