You might want to visit our North American website:

ProSelect

Webbaserat dimensioneringsverktyg för rumsprodukter: induktionsapparater, luftdon, deplacerande don och produkter för behovsstyrd ventilation.

Room Unit Design ersätter ProSelect

ProSelect kommer snart att fasas ut och ersättas av Room Unit Design. Gamla projekt finns kvar tills dess, men en flytt av pågående projekt till Room Unit Design rekommenderas. Nya produkter kommer från och med nu att läggas till i Room Unit Design och inga fler tillägg kommer att göras i ProSelect.

GÅ TILL Room Unit Design
NÅGRA AV DE HUVUDSAKLIGA FUNKTIONERNA I PROGRAMMET ÄR:
  • Sök och välj produkter baserat på funktion eller produktnamn
  • Enkel beräkning av luftflöde, kyl- och värmekapacitet
  • Få rekommenderade minsta avstånd mellan enhet och vägg samt mellan två motblåsande enheter
  • Utskrifter som PDF eller spara projekt som Excel-fil
  • Exportera till CAD som DXF (3D modell) och QPD (3D modell av produkterna samt information om luftflöde/tryckfall/ljudnivå och vattenflöde/tryckfall)
  • Inget krav på inloggning eller användarnamn
LOGGA IN FÖR ATT SPARA

Det behövs ingen inloggning eller användar-ID för att köra programmet. Om man vill kunna spara sina egna inställningar (språk, enheter, undertak, temperturer mm.) så skapar man själv en inloggning ( = e-postadress) med valfritt lösenord.

CAD-PLUGINS

Kopplingar till CAD program som AutoCAD och Revit samt en koppling till MagiCAD finns under fliken ”Ladda ned”. Där ligger också manualer för respektive koppling. 

DISCLAIMER

Swegon AB förbehåller sig rätten att uppgradera programvara och därtill hörande dokumentation utan avisering.

ProSelect är utvecklat av och ägs av Swegon AB och är skyddad av Europeiska copyrightlagar och internationella överenskommelser.

 

Ta mig till ProSelect

Öppna ProSelect