ProSelect

Webbaserat dimensioneringsverktyg för rumsprodukter: induktionsapparater, luftdon, deplacerande don och produkter för behovsstyrd ventilation.

Några av de huvudsakliga funktionerna i programmet är:

  • Sök och välj produkter baserat på funktion eller produktnamn
  • Enkel beräkning av luftflöde, kyl- och värmekapacitet
  • Få rekommenderade minsta avstånd mellan enhet och vägg samt mellan två motblåsande enheter
  • Utskrifter som PDF eller spara projekt som Excel-fil
  • Exportera till CAD som DXF (3D modell) och QPD (3D modell av produktern samt information om luftflöde/tryckfall/ljudnivå och vattenflöde/tryckfall)
  • Inget krav på inloggning eller användarnamn

Logga in för att spara

Det behövs ingen inloggning eller användar-ID för att köra programmet. Om man vill kunna spara sina egna inställningar (språk, enheter, undertak, temperturer mm.) så skapar man själv en inloggning ( = e-postadress) med valfritt lösenord.

CAD-Plugins

Kopplingar till CAD program som AutoCAD och Revit samt en koppling till MagiCAD finns under fliken ”Ladda ned”. Där ligger också manualer för respektive koppling. 

Disclaimer

Swegon AB förbehåller sig rätten att uppgradera programvara och därtill hörande dokumentation utan avisering.

ProSelect är utvecklat av och ägs av Swegon AB och är skyddad av Europeiska copyrightlagar och internationella överenskommelser.

Öppna ProSelect