GLOBAL dimensioneringsprogram

Ett användarvänligt program för dimensionering av GLOBAL RX, RX Top, PX och LP finns nu tillgängligt för nedladdning. Programmet gör det möjligt att på ett intuitivt, snabbt och enkelt sätt välja lämpligt aggregat för ditt projekt samt skriva ut tekniska data och skisser.

Registrera dig för GLOBAL dimensioneringsprogram: 

Fyll i formuläret nedan och klicka på ”Registrera”. 
Du kommer senare att få en länk till installationsfilen* som skall installeras på din dator.

*Tillverkaren åtar sig inget ansvar för några direkta eller indirekta skador som orsakas genom användningen av detta program. Den senast tillhandahållna versionen av programmet skall alltid användas vid dimensioneringen.