Hur kopplar jag in styrsignal/funktion och var hittar jag k-faktor för respektive storlek?

All sådan information hittar du i React-manualen.