Hur kopplar jag in och ställer in tryckgivaren?

Inkoppling av detta tillbehör/funktion hittar du i detta dokument TBLZ-1-23.