Media­biblioteket La Passerelle kombinerar konstnärlig utformning med goda energiprestanda

Médiathèque la Passerelle, Vitrolles

Staden Vitrolles vid flodens Rhônes mynning nära Marseille, står bakom byggandet av mediabiblioteket "La Passerelle". Det är ett mycket ambitiöst projekt – halvt bibliotek och halvt konstverk – och stod klart 2016.  Byggnaden visar upp stora "segel" av betong, mer än elva meter höga, och böjda råa betongfasader med 22 olika krökningsradier upp till 34 m långa plus ett viktigt fribärande utsprång. Totalt har det gått åt 4000 m3 betong för projektet.

Spännande arkitektoniskt formspråk

Den arkitektoniska utformningen är speciell och bygger på kontrasten mellan bottenvåningen och den första våningen, eftersom byggnaden täcker in 1700 m2 i markplanet, men hela 2 250 m2 hos övervåningarna. Bottenvåningen är indragen, men följer övervåningarnas yttre form och är helt i glas, vilket lockar besökaren att stiga in. Ingången leder till ett golv, format som en stor böljande slöja i genombruten rå betong, som uttrycker rörelse och lätthet.

Minskad energiåtgång med 30 procent

Minskad energiåtgång med 30 procent
Att byggandet av "La Passerelle" blev en del av miljöcertifieringsprocessen, var baserat på referenser från "Medelhavets hållbara byggnader" (BDM). I projektet har man tagit hänsyn till tre aspekter: ekonomin, det sociala och miljön. Vid konstruktionen av byggnaden har många miljökvalitetsinsatser gjorts, med utmärkta energiprestanda på -30% som resultat.

Lägre energiåtgång med central hantering

Den centrala luftbearbetningen har i hög grad bidragit till lägre energiförbrukning och ger dessutom byggnaden en ekologisk profil. Denna typ av luftbehandling är förmodligen det enda sättet idag att uppfylla alla parametrar för bra luftkvalitet: God ventilation, reglering av temperatur och fuktighet, med samtidig rening av inomhusluften.

Bättre luftkvalitet med GOLD-aggregat från Swegon

Ett mål var att minska energiförbrukningen för uppvärmning, kylning, belysning och varmvatten. För att klara detta utvärderades solfångarna och extremt effektiva bio-material användes, såsom komprimerad träfiber. Särskilt de sex aggregaten för luftbehandling från Swegon visade sig spara en hel del energi jämfört med klassiska ventilationssystem. Även materialvalen för golv eller typ av färg var mycket selektiva, vilket också bidrog till att öka luftkvaliteten.

Produkter

GOLD RX

Sex behandlingsaggregat GOLD RX gav bättre luft och minskad energiåtgång. GOLD är ett flexibelt system, avsedd för komfortventilation och har många användningsområden. Aggregatet Gold RX bygger på en roterande värmeväxlare, har EC/PM-teknik i fläktmotorerna för högsta energieffektivitet och uppfyller kraven i Ekodesign Lot6. Det är även certifierat av Passivhusinstitutet för den höga energieffektiviteten och värmeåtervinningen.

Läs mer om GOLD-aggregat

PACIFIC

I projektet installerades 11 klimatbafflar av typ PACIFIC från Swegon. Dessa högpresterande bafflar monteras i undertak och integrerar värme, kyla och ventilation i en enda enhet. PACIFIC ger hög flexibilitet, låg investeringskostnad och en enkel installation.

Läs mer om PACIFIC