Komfort i världsklass till lägre kostnad – när man räknar rätt

Green Hall Business Center

Green Hall Business Center är ett högklassigt kontorskomplex i Vilnius, Litauen. Detta prestigebygge projekterades i början av 2000-talet för att stå ut från mängden både till arkitektur, avancerad klimatkontroll och låg energiförbrukning. Ursprungligen valdes ett klimatsystem med kylbafflar – en banbrytande lösning i Litauen på den tiden – och 2008 startade bygget. Men så kom finanskrisen ...

Kontors- och affärsfastighet med dubbla glasfasader och automatiska jalusier som ökar komforten och sänker energiförbrukningen. 12 butiker och högklassiga kontor på 10800m2

Swegons lösning för kontor med bland annat 25 GOLD-aggregat och 480 kylbafflar och komfortmoduler.

Man kan stirra sig blind på prislappen

I ett ansträngt finansiellt läge tyckte investeraren att lösningen med klimatbafflar blev för dyr och man bestämde sig för att byta till billigare fan coil i stället. I det här läget erbjöd sig Swegon att göra om beräkningen, och använde ProClim för att beräkna kylbehovet för hela byggnaden. Nu visade det sig att behovet var 45 W/m2 torr kyleffekt mot tidigare beräknat 80 W/m2 för projektet. Hur kunde den ursprungliga beräkningen visa så fel?

Det krävs expertis för att räkna rätt

Förklaringen var att man vid den tidigare beräkningen inte hade tagit hänsyn till fönstrens egenskaper och dessutom hade man bristande erfarenhet av att designa för byggnader med dubbla glasfasader och utanpåliggande automatiska jalusier. Med den nya, korrekta beräkningen blev prisskillnaden mellan fan coil och klimatbafflar försumbar, och man valde att gå på det ursprungliga systemförslaget från Swegon.

Den bästa lösningen för kunden

I det här fallet användes 33 individuellt kontrollerbara klimatbafflar i stället för 18 fläktar (fan coil). Bafflar har många fördelar jämfört med fan coil eftersom de saknar fläktar, det blir ingen kondens, inget buller och de drar mindre energi. Dessutom är de mer flexibla när man ska dela in ytorna i separata zoner.

I hård konkurrens med andra valdes Swegon som leverantör. Dels för att Swegon kunde leverera och ta ansvar för hela totallösningen (med allt ifrån luftbehandlingsaggregat, klimatbafflar, kondensskydd och avfuktning till flexibel drift och underhåll) och dels för Swegons starka övertygelse att klimatbafflarna verkligen var den bästa lösningen. Vid den här tiden trodde man inte på klimatbafflar i Litauen på grund av luftfuktighet, prisnivån och den begränsade kapaciteten i enheterna. Men numera har man insett fördelarna.

Ett bra resultat för investeraren – och hyresgästerna

Genom stort engagemang och specialistkompetens drev Swegon fram det som visade sig vara den bästa lösningen för alla. I efterdyningarna av finanskrisen var endast 60 % av den totala kontorsytan uthyrd. En av de dåvarande hyresgästerna var Barclays, som har mycket högt ställda krav på komfort och arbetsmiljö. I dag (2017) hyr Barclays Technology Center 90 % av den uthyrningsbara ytan.