You might want to visit our North American website:

Flexibel planlösning men ändå maximal komfort

Assemblin-huset, Uppsala

Installations- och servicepartnern Assemblin (f.d. Imtech Nordic) byggde nytt kontor och lager/verkstad 2014. Verksamheten skulle också fungera som referensanläggning för Assemblins kunder och rymma företagets alla delar (Ventilation, Rör, El och Kyla).

Industrilokal
Vi ville ha ett flexibelt kontor där vi allteftersom kan öka antal medarbetare utan att behöva bygga om huset eller klimatsystemet.

Flexibel planlösning men ändå maximal komfort

Fastigheten byggdes för flexibel användning med skiljeväggar som enkelt kan flyttas. Inneklimatet skulle vara behovsstyrt för högsta komfort och för att snabbt kunna ändra lokalernas användning eller rumsindelning. Det var dessutom av yttersta vikt att även Assemblins besökande kunder skulle uppleva den höga komforten.

Helhetstänk gav bästa resultat

Swegon var den enda leverantören som kunde leverera på kravspecifikationen och dessutom erbjuda en helhetslösning för hela inneklimatet med högsta komfort och låg energiförbrukning. Driftskostnaden (24 kWh/m2/år) blev betydligt lägre än man hade räknat med.

Smarta lösningar genom nära samarbete

Utformningen av inneklimatet växte fram i samarbete mellan Assemblins teknikansvarige och Swegon. För kontorsplanet valdes en ringmatning som betjänar ett vattenburet, fullt behovsstyrt WISE‐system med komfortmoduler ADAPT Parasol för kyla, värme och ventilation. Nedre planet med lager, verkstad och relaxavdelning försörjs med basluftflöden och värms med golvvärme. Båda våningarnas behovsstyrning knyts ihop med Super WISE och kan enkelt övervakas och optimeras tack vare den inbyggda webbservern.

Uppvärmningen med komfortmoduler i kontorsdelen och golvvärme i undervåningen har visat sig vara en överlägset bra lösning för komfort, driftkostnad och platsbesparing.

Produkter

Ett urval av de produkter som använts för Assemblin, Uppsala.