You might want to visit our North American website:

En vallatrailer med världens bästa inomhusklimat

Skidskytte är som många andra idrotter en krävande sport. Förutom att träna hårt och äta rätt så är det viktigt att utrustningen fungerar på topp, framförallt skidorna kräver ett vallateam utöver det vanliga.

Swegon har hjälpt Svenska Skidskytteförbundet med optimalt inomhusklimat i deras nya vallatrailer som lanserades 2022 och som fungerar som bas för vallateamet under världscupen.

Vi har utan tvekan en världsledande trailer när det gäller bästa arbetsmiljö till lägsta möjliga klimatavtryck.
Kent Norell, Vallachef Svenska Skidskyttelandslaget

Vikten av en god arbetsmiljö för vallarna

Att vara vallare innebär ett utmanande arbete som sker bakom kulisserna för våra atleters prestationer ute i skidspåren. Det är ett krävande jobb som innebär många resdagar och en hög press för att leverera de bästa skidorna. Löpande sker kontinuerlig justering och testning av skidor beroende på dagens förutsättningar ute i spåren. Inte nog med det, under vallarnas arbete med skidorna frigörs farliga partiklar i luften som har en direkt negativ påverkan på hälsan om de inte ventileras bort från arbetsplatsen.

För att vara effektiva och kunna prestera på bästa sätt behöver vallarna ha en arbetsmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar.

Ett optimalt inomhusklimat är direkt avgörande för både vår fysiska och mentala hälsa på arbetsplatsen och har en direkt påverkan på vår förmåga att leverera toppresultat.

Läs mer om inomhusklimat och prestation

Gaser och partiklar renas med ventilationen

När skidorna prepareras i trailern används kemiska produkter av godkänd kvalitet, där vissa av dessa produkter innehåller cancerframkallande ämnen.

Under vallningsprocessen sprids nanopartiklar som är svåra att upptäcka visuellt, men de förekommer i luften när exempelvis skidorna borstas. Dessutom bildas gaser och ångor från vallajärnen. För att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö i vallatrailern är det av yttersta vikt att ha en ventilation som effektivt renar luften och snabbt avlägsnar dessa partiklar och gaser.

Tillgång till frisk luft är nödvändigt för att hjärnan ska fungera optimalt. Otillräcklig ventilation eller förorenade utrymmen kan leda till huvudvärk, yrsel och irritation i luftvägarna. Genom att ha ett bra ventilationssystem och regelbunden luftcirkulation kan luftkvaliteten förbättras, vilket i sin tur ökar produktiviteten och trivseln.

Läs om vikten av god luftkvalitet
Jag vill påstå att den luft vi lånar från vår natur och skickar tillbaka igen från vallatrailern är renare än den vi tog in från början.
Kent Norell, Vallachef skidskyttelandslaget

Inomhusklimat likt en operationssal

Med Skidskytteförbundets ambition att ligga i framkant vad gäller arbetsmiljö och hållbarhet var målsättningen ett exceptionellt inomhusklimat med minimalt klimatavtryck och högsta möjliga energieffektivisering.

En stor luftmängd om hela 800 l/s tillförs till vallatrailerns förhållandevis lilla yta om 80 kvm när den är utvikt i sitt största läge. Det motsvarar en luftmängd som behövs till ungefär åtta villor. För att tillgodose den stora luftmängden har Swegon istallerat 5 st. CASA R5-H aggregat där luften tillförs via golven och sugs ut via vallabänkarna.  

Med hjälp av aggregaten återvinns 85% av värmenergin som normalt sett skulle sugas ut ur trailern. Dessutom filtreras både till- och frånluften vilket garanterar ett bra inomhusklimat samtidigt som luften som lämnar trailern inte smutsar ner miljön.  

Inomhusklimatet i vallatrailern övervakas kontinuerligt med Swegons WISE-system som kontrollerar luftkvalitet, temperatur och fukt och ser till att vallarna alltid har optimala förutsättningar för sitt arbete.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

 

Se referensfilmen om hur vi har tagit fram ett energieffektivt inomhusklimat till världens bästa vallateam.

 

Produkter

Följande produkter har använts för att förse Svenska Skidskytteförbundets Vallatrailer med inomhusklimat i världsklass.