You might want to visit our North American website:

Modernt och centralt boende med ”GOLDkant”

Kv. Flanören, Uppsala

Kvarteret Flanören är en del av det nya området Rosendal som växer fram till ett nytt bostadsområde i en naturskön del i södra Uppsala. Här byggs bland annat en fastighet bestående av 156 lägenheter samt fem stycken kommersiella lokaler inklusive barnavårdscentral och vårdcentral, till vilken Swegon har levererat lösningar för ett inomhusklimat i toppklass.

 

Ett enkelt och lättskött system efterfrågades

Bostadsbolaget Wallenstam efterfrågade en enkel ventilationslösning till Kv. Flanören med dess attraktiva premiumlägenheter, där hyresgäster med höga krav på material mm. får sitt lystmäte. Vidare efterfrågades enkel skötsel och få servicepunkter.

Utmaningen var att få till ett enkelt och lättskött system passande hyreslägenheter kombinerat med hög funktionalitet.

 

Bild till höger: En av entréerna i fastigheten.

Fint samarbete från projektering till färdig anläggning

Tack vare fint samarbete mellan entreprenören Assemblin och hjälp från Swegon ända från projekteringsstadiet till färdig anläggning hittades en passande lösning med centralt placerade GOLD FTX-aggregat med motströmsvärmeväxlare. I köken monterades sedan vår lättskötta spiskåpa Tango central 70.

Då kunden var väldigt nöjd med installationerna i lägenheterna valde man även Swegonprodukter till övriga lokaler. Till vårdcentral, BVC och övriga lokaler installerades GOLD RX-aggregat med COOL DX samt CADENZA ljuddämpare.

 

Bild till vänster: Kök med den inbyggda spiskåpan Tango Central 70.

Bra ventilation varken syns eller hörs

Bostadsbolaget Wallenstam har fått ett enkelt och lättskött ventilationssystem till Flanörens hyreslägenheter kombinerat med hög funktionalitet. Detta är också ett bevis på hur ett bra samarbete från början till slut genererat en bra funktionell och snygg ventilationslösning med hög kvalitet.

Detta är det andra projektet i Uppsala där Wallenstam samarbetar med Assemblin kring ventilationsentreprenaden. Flanören är en i mängden av fastigheter där de valt Swegon som leverantör och samarbetspartner när det gäller luftbehandlingssystemen.

Vi är som vanligt väldigt nöjda med Swegons anläggning och det samarbetet som lett till ett sådant lättskött och komplett system.
Marcus Olsson, projektledare Wallenstam

Produkter

Följande produkter har använts till Kvarteret Flanören.