You might want to visit our North American website:

Brand- och brandgasspjäll

Spjäll som förhindrar att brand och brandgaser sprider sig i ventilationskanalen.

Spjäll

Styrsystem