You might want to visit our North American website:

W9 Smart

Toppanslutet bostadsaggregat med hög prestanda och låg ljudnivå. Placering i varmt utrymme. Lämplig för stora bostäder alt. som trapphusaggregat för betjäning av fler lägenheter. Inbyggd fuktstyrning.

Bostadsaggregat (1000 x 594 x 1312 mm, Ø 200 mm) med prestanda för att ventilera flera bostäder med samma aggregat (230 l/s, 450m²). Passar också större villor, daghem, kontor, butiker etc. Den högeffektiva motströmsvärmeväxlaren eliminerar risken för luktöverföring mellan lägenheter. Marknadens mest intelligenta behovsstyrda luftfuktighetsfunktion som standard. Utvecklade, tillverkade och testade för vårt nordiska klimat.

 • Ecodesign Energiklass A*
 • Luftflödesområde 50-230 l/s 
 • Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad är upp till 84 % (EN 308)
 • Årsverkningsgrad upp till 83 % (Stockholm 21 C)
 • Behovsstyrd luftfuktighetsfunktion som standard
 • Utökade automatikfunktioner som tillval
 • Automatisk sommarfunktion och passiv kyla
 • Påfrysningsskydd som garanterar kontinuerlig ventilation
 • Externa tillbehör för värme och kyla finns som tillval
 • Styrsystem CASA Smart
 • Kan anslutas till fastighetsautomationssystem (I/O / Modbus)
 • Monteras på en sockel på golvet

*Energiklassificering enligt EcoDesign direktiv Lot 6. Energiklass kan variera beroende på vald tillbehörsutrustning

Styrmöjligheter (tillval) CASA Smart ventilationsaggregat är försedda med marknadens mest mångsidiga styrmöjligheter! Välj önskat styrsätt eller kombinera flera!

Ladda ner dokument

Du hittar fler dokument på vår dokumentsöksida. Letar du efter äldre versioner så kan du hitta dessa i dokumentarkivet

Filtrera
Dokument Artikel Dokumenttyp Storlek Format Ladda ner
Anvisningar för isärtagning CASA W9 Smart Others 819.18kB pdf
Försäkran om överensstämmelse CASA Smart Quality 328.18kB pdf
EG-försäkran om överensstämmelse ventilationsaggregat Swegon CASA Quality 2.43MB pdf
Bostads snabbguide CASA Smart panel Instruction 394.78kB pdf
Ecodesign CASA W9 Smart Econo Others 580.08kB pdf
Instruktion för filterbyte i ventilations-aggregat Swegon CASA Instruction 325.08kB pdf
Broschyr Smart styr CASA Smart Brochure 4.66MB pdf
Översikt Swegon CASA Brochure 9.01MB pdf
Ett vattenlås Swegon CASA Instruction 468.89kB pdf
AMA CASA W9 Smart Others 19.45kB docx
Ecodesign CASA W9 Smart Others 579.71kB pdf
Installations-, drifttagnings- och underhållsanvisning CASA W9 Smart Instruction 3.01MB pdf
Product fiche Ecodesign CASA W-units Others 134.78kB pdf
Produktblad CASA W9 Smart ProductSheet 6.81MB pdf
Bruksanvisning W-serie Smart CASA W Instruction 11.04MB pdf