You might want to visit our North American website:

Villa / Placering övriga utrymme

Aggregatet kan placeras på kall eller varm vind, förrådsutrymme, tvättstuga eller liknande vilket ger en tyst installation. Aggregaten styrs antingen automatiskt via behovsstyrning eller från app eller kontrollpanel.