You might want to visit our North American website:

Trapphusaggregat, lokaler och övriga utrymmen

Enhetsaggregat som är utformat för att placeras i ekonomiutrymmen som t.ex. trapphus och förråd. Tillsammans med brandlösningen FireBlock är brandskyddet mellan brandcellerna i fastigheten tillgodosett på ett kostnadseffektivt sätt. Enkel hantering för de boende då inga justeringar behöver göras.