You might want to visit our North American website:

FreeAir 100 & plus

Aktivt överluftsdon

FreeAir 100 är avsedd för lokaler, mindre villor, lägenheter och fritidsbostäder där det maximala ventilationsflödet uppgår till 20 l/s eller upp till ca 50 m2 per aggregat. Flera aggregat kan installeras i större bostad för högre flöde t.ex. ett per våningsplan i en villa. Aggregatets behovsstyrda reglering sker steglöst utifrån belastningen av fukt och koldioxidhalt. Den effektiva motströmsvärmeväxlaren håller hög temperaturverkningsgrads på upp till 87%. Aggregatet som är lämpligt för såväl nybyggnad som renovering monteras snabbt direkt i vägg helt utan kanaldragning i utrymme som ska ventileras. Kanaler från toalett eller andra utrymmen kan anslutas till aggregatet.

 

  • Maximalt luftflöde: 50 m2 alternativt 20 l/s
  • Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad: upp till 87% enl. EN 13141-8
  • Steglös behovsstyrning som ventilerarar rätt utifrån belastning av CO2- och fukthalt
  • Snabb installation direkt i vägg i rum/lokal som ska ventileras, ingen kanaldragning krävs
  • Möjlighet att ansluta extern kanal från tex. toalett eller andra utrymmen som ska ventileras.
  • Påfrysningsskydd med automatisk bypass
  • Driftområde från -40°C - + 50°C
  • Lämpligt för såväl nybyggnad som renovering
  • A+ certifierat enligt Ecodesigndirektivet
  • Passivhuscertifierat

Certifierat för Passivhus

Swegon Free Air är certifierat av Passivhusinstitutet för sin höga energieffektivitet och värmeåtervinning. Hitta gällande certifikat i komponentdatabasen på Passivhusinstitutets webbplats.

 

 

A+ certifierat enligt Ecodesigndirektivet

Free Air håller högsta energiprestanda A+ enligt Ecodesigndirektivet

 

      

 

Motströms plattvärmeväxlare    

Tunna aluminiumplattor arrangerade korsvis så att de formar parallella luftspalter. Temperaturåtervinning mellan 80-90%.

  Motsröms värmeväxlare