Energieffektiva modulära kylaggregat med eller utan frikyla för varierande driftsförhållanden

Tetris W Rev

40-615 kW

En ny generation energieffektiva, konfigurerbara och reversibla kylaggregat med scrollkompressorer. Tetris är designad för att möta marknadens höga krav.

Varför Tetris W Rev?

  • Maximal verkningsgrad
  • Hög energieffektivitet
  • Enkel installation
  • Brett effektområde
  • Utrymmessnål med små utvändiga mått
  • Modulärt tänk medför korta leveranstider
  • Bred konfigurationsmöjlighet, många varianter
  • Möjlighet till frikylekonfiguration

Konfigurera efter behov

Tetris är en familj energieffektiva kylaggregat som kan konfigureras för att motsvara projektets specifika behov. Till exempel med hög eller mycket hög ljuddämpning, värmepumpsutförande, fullständig eller partiell värmeåtervinning, eller med förångare-/kondensorlöst utförande.

Ladda ner dokument

Du hittar fler dokument på vår dokumentsöksida. Letar du efter äldre versioner så kan du hitta dessa i dokumentarkivet

Filtrera
Dokument Artikel Dokumenttyp Storlek Format Ladda ner
Eurovent certifikat (eng) (Alla) Kvalitetsdokument 208.27kB pdf
Anvisningar för montering, drift och underhåll, Tetris Tetris Manual 3.1MB pdf
Teknisk katalog, Tetris W Rev Tetris W Rev Produktblad 3.54MB pdf
Anvisningar för montering, drift och underhåll, Tetris W Rev Tetris W Rev Manual 2.48MB pdf
Anvisningar för montering, drift och underhåll, Tetris W Rev FCNG Tetris W Rev FC NG Manual 3.05MB pdf
Teknisk katalog, Tetris W Rev FCNG Tetris W Rev FC/NG Produktblad 2.62MB pdf