IT Cooling

Indirekt evaporativ frikylning för större effekter. Utomhusplacering på tak eller mot vägg.

Datatech

Hypereffektiva precisionskylaggregat