Luftkylda, modulära vätskekylaggregat med frikyla, skruvkompressorer, 3 frikylningskonfigurationer, R513A, R134a, 353–1291 kW

BlueBox Kappa Rev FC

Modulära vätskekylaggregat med frikyla för stora system. Brett sortiment: högeffektiva flervalskombinationer och tystgående versioner. Valbar separat sektion för frikyla.

Konfigurationer
HE: högeffektiv version
SLN: extra låg ljudnivå
LN: låg ljudnivå
DS: utförande med hetgasväxlare
DC: utförande med återvinningskondensor
Konfigurerbar frikylesektion: Basic, Custom, Extra

Fördelar
Kan fås i 3 konfigurationer för frikyla
Vätskekylaggregat med liten köldmediemängd
Klarar drift inom ett brett omgivningstemperaturintervall
Nattsänkning för minskad ljudnivå (tillval)
Dubbel elkraftmatning med automatisk omkoppling och snabbomstart (tillval)
BlueThink – Avancerad styrning med integrerad webbserver. Multilogic master/slav-funktion och Blueye® övervakningssystem (tillval)
Flowzer: frekvensomformardrivna pumpar (tillval)

Visa MerDölj