BlueBox Geyser 2 HWS

Multifunktions luft/vatten-aggregat, 2-rörssystem med tappvarmvattenberedning, R410A, 6–77 kW

Multifunktions luft/vatten-aggregat för 2-rörssystem med tappvarmvattenberedning. Utökade driftgränser

Konfigurationer
HT: för hög värmebärartemperatur
MT: för medelhög värmebärartemperatur
LN: låg ljudnivå

Fördelar
Utökade driftgränser: utgående värmebärartemperatur upp till 65 °C
Intelligent styrda avfrostningscykler
Frivillig Eurovent-certifiering pågår
Lämpliga för modulärt uppbyggda system
Tappvarmvatten alltid tillgängligt, med oberoende och samtidig försörjning