You might want to visit our North American website:

Central Free Flow spiskåpor

För gamla flerbostadshus med centralt placerad frånluftsfläkt (ett konstant frånluftsflöde i köket).