You might want to visit our North American website:

Den smarta trådlösheten

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

  • Driftsäkert – WISE hoppar till lediga frekvensluckor inom radiobandet där den varken stör eller störs. Det gör att systemet också kan användas i känsliga miljöer som flygplatser och sjukhus.
  • Självläkande system – Skulle någon nod falla bort skickar systemet automatiskt trafiken andra vägar. Lite som ett internet i miniatyr.
  • Snabb driftsättning – Systemets komponenter paras digitalt ihop med den roll de ska fylla i systemet.
  • Smidig installation – Installationstiden förkortas och risken för felkoppling elimineras.
  • Flexibel konfigurering – Om en vägg tas bort i byggnaden kan komponenterna tilldelas nya roller utan att en enda kabel behöver dras om.
Läs gärna mer om radiotekniken i vår Pocket guide!