You might want to visit our North American website:

Kommunikation/BMS

SuperWISE hanterar driftsinformation till och från BMS via Modbus TCP eller BACnet IP. Sådan information kan vara t.ex. semesterläge, sommarnattkyla eller information från ett hotellbokningssystem. Vissa givardata kan också förmedlas till och från BMS-system via SuperWISE.

BACnet IP

SuperWISE har BACnet-profilerna BACnet Building Controller (B-BC) och BACnet Gateway (B-GW) implementerade och använder BACnet-protokoll revision 14. Beskrivningar av alla specifika möjligheter via BACnet i SuperWISE finns i det s.k. PICS-dokumentet.

SuperWISE II BACnet PICS

Modbus TCP

I varje unikt projekt kan en projektspecifik lista med utbytbar information skapas i SuperWISE-gränssnittet. Det ger en heltäckande bild av all tillgänglig information som finns i WISE-systemet samt vilken information som WISE-systemet kan ta emot och hantera från ett BMS-system.

Mer information om hur du kopplar upp WISE-systemet mot BMS finns i projekteringsguiden för el och styr.

Projekteringsguide EL & Styr