You might want to visit our North American website:

Ljus

För att inomhusklimatet ska uppfattas som komfortabelt krävs bl.a. luftkvalitet på god nivå och ett termiskt klimat som håller en nivå anpassad till verksamheten i lokalerna. Även ljus och belysning är viktigt för människans välmående. Ljus får vi dels från naturligt dagsljus (utifrån), och dels från den interna belysningsarmaturen.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Belysning

Felaktig belysning kan b.la. bidra till trötthet, spänningar i nacke/rygg och flimmer från belysningskällor kan ge upphov till stressreaktioner i nervsystemet.

Med WISE-systemet styr vi inte enbart ventilation och inomhusklimat, det finns också möjlighet att styra belysningen efter behovet i lokalerna. En flexibel lösning, som lätt anpassas efter förändringar i lokalerna, precis som resten av WISE-systemet! Funktionaliteten är dessutom anpassad för att uppfylla många av kraven gällande belysningsstyrning i olika byggnadscertifieringsprogram. I animationen bredvid illustrerar vi några funktioner.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Solavskärmning

Naturligt ljus som tillförs rummet via fönster kan utgöra en viktig del av välbefinnandet. Stora fönsterpartier har varit populära de senaste årtiondena, men en viktig faktor i sammanhanget är att solinstrålning kan tillföra en avsevärd mängd energi till ett rum, särskilt i söderläge under vår och höst.

Med WISE-systemet finns också möjlighet att styra invändiga solavskärmningar efter behovet i lokalerna. Spara energi och öka komforten genom att nyttja solinstrålningen för att värma lokalerna, eller stäng den ute för att kyla lokalerna. Använd solavskärmningen som isolation, för att förhindra att värme läcker ut genom fönster under natten om det är kallt utomhus. Solavskärmningen kan också användas som bländskydd, för att förhindra att de som vistas i rummet störs av ljuset. I animationen bredvid illustrerar vi några funktioner.

Swegon x Fagerhult

I samarbete med Fagerhult erbjuder vi en ny tjänst som integrerar behovsstyrt inomhusklimat med smart belysning i ett och samma styrsystem. Det gör att du får två framtidssäkrade system som ligger i framkant när det gäller energieffektivitet och att leverera komfortabel inomhusmiljö.

Genom att använda en färdigpaketerad integration mellan Swegon WISE och Fagerhult Organic Response sparar du in på antalet sensorer och får två stabila system som kommunicerar med varandra för att ge dig komfortabel inomhusmiljö.

Tillsammans med Fagerhult skapar vi bästa möjliga inomhusmiljö.

Vill du veta mer om behovsstyrt inomhusklimat och smart belysning?

Läs mer här