Från revolution till evolution

För 25 år sedan föddes GOLD. Då som ett helt nytt koncept. Vi vågar påstå att det växt till en komplett serie luftbehandlingsaggregat. Utveckling ligger i GOLD's DNA och nu tar vi nästa kliv. 

Toppanslutna aggeragat är bra när du vill frigöra värdefull golvyta. Det är ingen nyhet. Dock har de toppanslutna aggregaten på marknaden hittills haft begränsad luftflödeskapacitet som inte klarat att försörja större lokaler. Fram till nu. 

Ibland dyker det också upp projekt där varken toppanslutet eller sidoanslutet aggregat uppfyller kraven av olika anledningar. Så vi har löst det problemet också.

Vi firar 25 år av evolution och presenterar nya GOLD Top och GOLD L-concept!

Hög effekt på minimal yta

GOLD Top

Är det ont om utrymme är det väldigt praktiskt med toppanslutna aggregat men då luftflödeskapaciteten tidigare inte räckt till för att försörja större lokaler har lösningen ofta varit att installera ett extra aggregat för att täcka behovet. Nu är det slut på det.

Med den nya GOLD Top-serien ökar luftflödeskapaciteten med över 50% för våra toppanslutna aggregat med roterande värmeväxlare (GOLD RX Top) och våra toppanslutna aggregat med motströmsvärmeväxlare (GOLD PX Top) får mer än dubbelt så stor luftflödeskapacitet som liknande lösningar på marknaden.

Det här gör att det går att både skapa utrymmessmarta installationer och samtidigt hantera större lokaler.

→ Ladda ned snabbguiden för alla storlekar och luftlöden

GOLD RX Top

Nya GOLD Top

GOLD RX L-concept
Anpassa aggregatet. Inte byggnaden.

GOLD L-concept

Förr räckte det med mindre aggregat för att uppfylla gällande energikrav och det fanns gott om plats för sidomatade kanalanslutningar. För att klara dagens krav på energieffektivitet och att uppfylla energidirektivet ErP, krävs det ett fysiskt större aggregat. Med L-concept blir detta möjligt - i befintligt fläktrum.

Modulariteten i GOLD är nyckeln och ger möjlighet att ansluta kanalerna vertikalt och horisontellt. Det kan spara schaktyta genom hela fastigheten. L-concept passar när du har uteluftintag i sidan men vill leda avluft mot taket för att minimera risken för kortslutning och luktöverföring. Självklart kan du välja mellan roterande värmeväxlare och motströmsvärmeväxlare.

→ Läs mer om anpassning av aggregat på vår blogg

Detta är GOLD L-concept