You might want to visit our North American website:

Kontor - Vattenburet system

När inomhusklimatet i ett kontorshus ska styras, kan man utgå från ett vattenbaserat system istället för ett luftbaserat sådant. Fördelen med att välja vatten istället för luft är bl.a. att kanaldimensionerna kan göras mindre och man får en hög kyl- och värmeeffekt, eftersom vatten som energibärare har god temperaturkapacitet. Installationen tar även mindre plats och aggregaten blir kompakta och inte så stora.

Systemet hanterar att personnärvaron växlar

På samma sätt som för luftbaserade anläggningar måste systemlösningen kunna hantera att antalet personer som vistas i kontorshuset varierar stort över tiden, även dagligen. För att inte ventilationssystemet ska bli överdimensionerat, krävs det en behovsstyrning som tar hänsyn till personnärvaron och hur hård belastningen är på kontoret ur ventilationssynpunkt. 

Eget klimatsystem för varje våning

Ett kontorshus med flera våningar dimensioneras så att varje våningsplan har sitt eget klimatsystem som tillgodoser behoven för luftkvalitet och rumsklimat. Luftbehandlingsaggregaten ger exakt rätt luftmängd via tryckregling med en kommunikationsenhet. Genom en funktion som styr primärvattenkretsen, optimeras temperaturen på vattnet för kylning och värme. Rumsstyrda komfortmoduler garanterar sedan önskad temperatur i varje rum.

Fördelar med vattenburet system

Individuell klimatreglering
Mindre kanaldimensioner
Ventilation, värme och kyla i ett system
Hög kyl- och värmeeffekt
Högsta termiska komfort

REFERENSPROJEKT MED VATTENBURET SYSTEM