CASA Komplett

Ett tryggt val

  • Swegon levererar ett komplett FTX-system som installeras av våra auktoriserade installatörer
  • Som kund kan du välja mellan standard och designutförande (till- och frånluftsdon)
  • Vi gör en komplett ljudberäkning av hela ditt system och kan därför erbjuda en unik ljudgaranti
  • Med det patenterade kanalsystemet gör du som kund ett miljömedvetet och energieffektivt val
  • CASA Komplett Installeras med fördel både i befintliga och nya hus där man ställer högsta möjliga Krav på familjens inomhusmiljö

Bygger du nytt eller renoverar du?

Om du renoverar- och energi optimerar ditt hus med tilläggsisolering och bättre fönster blir huset tätare och "andas" mindre. Då är det viktigt att samtidigt investera i husets ventilationssystem.

Vid nybyggnation kräver byggreglerna ett tätt klimatskal, som i sin tur ställer högre krav på ventilationssystemet.

Är du mån om din familjs (och ditt hus) välmående?

Med Swegons ventilationsaggregat och ett komplett till- och frånluftssystem med värmeväxling garanteras du alltid rätt mäng filtrerad frisk luft i sov- och vistelserum för dig och din familj. Vid enbart frånluftsventilation och spaltventiler i väggarna kan fördelningen av friskluft inte kontrolleras, med otillräckligt luftomsättning till följd. Rätt luftomsättning och filtrerad friskluft är en förutsättning för att undvika problem med fukt, mögel och allergi. 

Standard eller design

Som kund kan du välja utseende på till- och frånluftsdonen. Antingen vill man att dem diskret skall smälta in, eller så vill man att dem skall sticka ut och synas. Dels för att dem är snygga, dels för att man är stolt över sitt inomhusklimat

Välj CASA Komplett för miljön

Genom att välja en CASA komplett ventilationsinstallation gör du även ett klimatsmart val. Alla våra aggregat är Eurovent certifierade med energieffektiva värmeväxlare och Ekodesign A-klass eller bättre. Med Climate Recovery® kanalsystem minimeras dessutom transmissionsförluster via kanalsystemet. I tillverkningsprocessen minimeras CO2 utsläpp pga. smarta materialval jämfört med ett konventionellt kanalsystem.

Vår garanti, er trygghet

Swegons ventilationsaggregat har bland den lägsta ljudnivån på marknaden. Det i kombination med Climate Recovery's unika ljud-, kondens- och värmeisolerade kanalsystem, och det faktum att vi står för systemskiss samt levererar samtliga ingående komponenter, gör att vi känner oss trygga i att erbjuda er en unik ljudgaranti för att ni skall bli nöjda med er investering.