You might want to visit our North American website:

Inomhusklimatet påverkar ekonomin

Även om inomhusklimatet primärt är viktigt för människans välbefinnande så påverkar det de olika intressenternas ekonomi på varierande sätt. Ett gott inomhusklimat ökar personerna som vistas i byggnadens produktivitet och minskar sjuktalen vilket ger en ökad lönsamhet i pengar och/eller resultat för de som driver verksamheten samtidigt som de minskar kostnaderna för samhället.
Ett väl fungerande inomhusklimat bygger på väldesignade och genomtänkta system som både är utrymmes- och energieffektiva vilket i sin tur ökar hyresintäkterna och minimerar energianvändandet.

 

Energibesparing

Det finns stora pengar att spara på ett mer energieffektivt system för inomhusklimat, vilket gör det till en viktig del av ett byggprojekt för både plånbok och miljö. Att exempelvis installera ett system för behovsstyrd ventilation kan sänka energiåtgången med upp till 80% med avseende på fläktelenergi, och upp till 40% med avseende på värme- och kylenergi.

Intäktspåverkan

Hyresintäkterna för en byggnad är vanligtvis omfattande. Tittar man på inomhusklimatets påverkan på nöjda kunder och hyresgästomsättning finns sannolikt ofta större potential till vinster i detta led jämfört med energibesparingen, även om t ex uthyrningsgraden endast skulle öka med någon enstaka procent.

Störst besparing hos människan

Den största besparingen finns att hämta hos människorna i byggnaden. Inomhusklimatet har stor påverkan på lönekostnaderna. De samband som forskningen visar mellan inomhusklimat och prestationsförmåga visar att vi riskerar tappa avsevärt i effektivitet på grund av undermåligt inomhusklimat och att investeringar i bättre system snabbt betalar sig.

     

Det är 100 gånger mer värt att optimera produktiviteten hos de som arbetar i lokalerna genom att erbjuda ett perfekt inomhusklimat jämfört med att spara energi och göra avkall på just detta. Ett bra inomhusklimat bidrar till stora besparingar i form av t.ex. indragna sjukskrivningskostnader. 

 

Källa: Jones Lang Lasalle, www.us.jll.com

     

Bloggar