Renovering av flerbostadshus

Alla fastigheter behöver förr eller senare renoveras. Både tids- och kostnadsmässigt kan det ofta vara en utmaning att genomföra en helt nödvändig ventilationsrenovering, både för ägare av äldre bostadsfastigheter och för styrelsen i bostadsrättsföreningar. I många bostäder finns det dessutom problem med fukt och radon som behöver ventileras bort samtidigt som man ska energieffektivisera.

Ventilationsrenovering behöver inte bli en huvudvärk

Ett förslag till renoveringupplägg där installationen är relativt enkel och kostnadseffektiv, är ett system som automatiskt styrs av behovet i varje enskild lägenhet i flerbostadshuset. Lösningen bygger på att ett centralt ventilationsaggregat ansluts via stamkanaler eller schakt till en fördelningsbox för varje trappavsats.

Snygg kanalinklädning

Från teknikboxen/brandkassetten görs håltagning in till lägenhetens hall och vidare till en fördelningslåda som monteras där. Mot vinkeln mellan tak och vägg i hallen monteras en slinga med kanaler för till- och frånluft. Denna slinga täcks därefter med en prefabricerad kanalinklädnad, så att resultatet blir estetiskt tilltalande. Till de rum som ska ha till- eller frånluft tas sedan hål upp i respektive vägg.

Teknikboxen löser knuten

I trapphuset, ovanför dörren till respektive lägenhet, placeras en teknikbox som innehåller motordrivna spjäll och givare för luftkvalitet, fukthalt och temperatur. Boxen dockas dessutom till en brandkassett med brandspjäll, så att brandsäkerheten kan höjas.

Grannarna påverkas inte

Det centrala ventilationsaggregatet är tryckstyrt. Varje lägenhet regleras oberoende av grannlägenheterna genom teknikboxen, där luftflödet anpassas automatiskt på signal från luftkvalitets- och fuktgivare.

Samtidigt som renoveringen lyfter ventilationen till högsta komfort, för både de boende och för byggnaden, innebär det också en mera energieffektiv drift, eftersom man bara ventilerar precis så mycket som behövs.

Fördelar med centralt aggregat

  • Behovsstyrd ventilation i varje lägenhet, med automatisk reglering av luftkvalitet och luftfuktighet
  • Hög energieffektivitet
  • Integrerad mekanisk brandlösning
  • Snabb och kostnadseffektiv installation

Ut med det gamla, in med nytt

Många bostäder som byggdes på 80-talet är redan idag utrustade med lokalt placerade (en i varje lägenhet) till- och frånluftssystem med värmeväxling, så kallade kryddhylleaggregat. Produkterna börjar dock bli gamla och behövs bytas ut. För det har Swegon utbytesaggregat som passar perfekt till merparten av de befintliga aggregaten på marknaden. Fördelen är att anslutande kanaler är placerade identiskt med de befintliga. Det innebär att tiden för utbytet förenklas avsevärt, och kanalsystemet kan bibehållas intakt. Dessutom får du en modern energieffektiv lösning med behovsstyrning, uppkoppling via Modbus, app-styrning och mycket mer.

CASA

Nytt, mer energieffektivt och med smarta funktioner

I vissa fall är det inte ekonomiskt försvarbart att investera i en konvertering från ett befintligt frånluftsystem till ett FTX (Frånluft, Tilluft, VärmeväXling). Dock sitter det säkert gamla ineffektiva takfläktar med AC motorer, och man vill ersätta gamla frånluftsdon och spiskåpor med nytt. Sätt dit en ny energieffektiv takfläkt med EC motor, inkludera funktionen uteluftstempererad tryckstyrning och koppla upp den mot ditt fastighetsövervakningssystem via Modbus. Lägg därtill en ny spiskåpa med snygg design och smarta funktioner såsom dimbar LED belysning och sommarnattkyla (10h forcering).  

Spiskåpor

Att tänka på vid renovering

  • Det finns lösningar för alla plånböcker

  • Den långsiktiga och mest energibesparande åtgärden är konvertering till FTX

  • Valet av central eller decentral lösning bör baseras på befintlig installation

  • Välj produkter/system som är uppkopplingsbara, behovsstyrda och framtidssäkrade