You might want to visit our North American website:

E-sales stängdes ner den 18/5

Swegon e-sales är en e-handelsplattform som har tjänat Swegon och våra kunder väl under många år. Under åren som gått har e-handeln förändrats och kraven på e-handelsplattformarna och vad de ska leverera skärpts. För att tillgodose våra kunders behov på bästa sätt så har arbetet med att ta fram en ny e-handelsplattform påbörjats.

Tanken var att Swegon e-sales skulle finnas kvar i drift till dess att den nya plattformen var på plats, men på grund av tekniska omständigheter måste plattformen stängas ned i förtid.

Swegon e-sales har därmed stängts för nya ordrar den 18/5.

Fram till dess att den nya plattformen är på plats hänvisar vi Er att använda de normala Swegon-kontakter ni har, ni hittar våra kontaktuppgifter här
Om ni inte har någon kontakt idag, vänligen maila in ert ärende på följande adress e-sales@swegon.se så ser vi till att tillgodose era behov.