You might want to visit our North American website:

Uniwersytet Morski, Gdynia

Uniwersytet Morski w Gdyni, niegdyś Szkoła Morska w Tczewie to obecnie największa w Polsce i jedna z największych w Europie morska uczelnia państwowa, której historia sięga roku 1920.

Od 1 września 2018 roku, rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Uczelni została nadana nazwa Uniwersytet Morski. Zmiana była związana ze zdobyciem wymaganych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i spełnienia wymogów określających uniwersytety. Obecnie uczelnię tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w ramach, których UMG rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną w 9 kierunkach studiów, w 42 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania.

W Uniwersytecie, na wszystkich rodzajach studiów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na poziomach inżynierskim, magisterskim, licencjackim i magisterskim uzupełniającym, edukuje się około 7 tysięcy studentów. Uczelnia kształci wysoko kwalifikowane kadry na potrzeby gospodarki morskiej, a w szczególności przyszłych oficerów marynarki handlowej – specjalistów w zakresie nawigacji i eksploatacji statków, eksploatacji siłowni okrętowych, elektroniki i elektrotechniki okrętowej, również eksploatacji portów i logistyki, eksploatacji lądowych systemów technicznych i remontów, specjalistów ds. gospodarki morskiej oraz kadr menadżerskich dla przedsiębiorstw lądowego zaplecza gospodarki morskiej.

Zainstalowane urządzenia: