Nawiewniki do pomieszczeń czystych

Specjalne, higieniczne wykonanie dla laboratoriów, pomieszczeń czystych, szpitali, kuchni komercyjnych