COLIBRI Wall

Nawiewnik ścienny z ruchomymi dyszami

Prostokątne nawiewniki z obrotowymi talerzami. Technika regulowanych dysz umożliwia nawiew powietrza powyżej lub poniżej temperatury pokojowej, jak również w kierunku poziomym i/lub pionowym. Nawiewniki są przystosowane do stałego lub zmiennego przepływu powietrza.

 • Wyposażony w dysze nawiewu powietrza
 • 100% możliwość regulacji kierunku przepływu powietrza
 • Możliwość czyszczenia
 • Regulowana szczelina przepływu powietrza w celu zwiększenia wydajności
 • Prosta regulacja
 • Do stosowania ze skrzynką regulacyjno-pomiarową ALV
 • Standardowy kolor biały RAL 9003
  • 5 wariantów kolorów standardowych
  • Pozostałe kolory dostępne na zamówienie

Specyfikacje techniczne

PRZEPŁYW POWIETRZA – CIŚNIENIE AKUSTYCZNE W POMIESZCZENIU (Lp10A) *)

COLIBRI Wall ALV   l/s  
Wielkość Wielkość 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
300-150 300-150-100-B 15 20 28
400-150 400-150-125-B 24 28 40
400-200 400-200-160-B 33 41 50
550-250 550-250-200-B 50 60 75
550-300 550-300-250-B 62* 70 85

Dane podane w tabeli odnoszą się do ciśnienia całkowitego 50 Pa, gdy szczelina jest zamknięta.

* Dane dotyczą ciśnienia całkowitego rzędu 35 Pa.

*) Lp10A = ciśnienie akustyczne z filtrem A o chłonności akustycznej 4 dB i powierzchni pochłaniania dźwięku w pomieszczeniu o kubaturze 10 m2.