You might want to visit our North American website:

ProSelect

Nettbasert dimensjoneringsverktøy for romprodukter: induksjonsapparater, luftenheter, lavhastighetsventiler og produkter for behovsstyrt ventilasjon.

 

Room Unit Design erstatter ProSelect

ProSelect skal snart fases ut og erstattes av Room Unit Design. Gamle prosjekter blir liggende frem til da, men en flytting av pågående prosjekter til Room Unit Design anbefales. Nye produkter blir fra og medlagt til i Room Unit Design, og det kommer ingen flere tillegg til ProSelect. 

 

Noen av de viktigste funksjonene i programmet er:

  • Søk og velg produkter basert på funksjon eller produktnavn
  • Enkel beregning av luftmengde, kjøle- og varmekapasitet
  • Få anbefalt minste avstand mellom enhet og vegg samt mellom to motblåsende enheter
  • Utskrifter som PDF eller lagre prosjekt som Excel-fil
  • Eksporter til CAD som DXF (3D-modell) og QPD (3D-modell av produkter og informasjon om luftmengde/trykkfall/lydnivå og vannmengde/trykkfall)
  • Ingen krav til innlogging eller brukernavn

Logg inn for å lagre

Du trenger ikke innlogging eller bruker-ID for å kjøre programmet. Hvis man ønsker å lagre sine egne innstillinger (språk, enheter, undertak, temperaturer m.m.), oppretter man selv en innlogging (=e-postadresse) med valgfritt passord.

CAD-Plugins

Koblinger til CAD programmer som AutoCAD og Revit samt en kobling til MagiCAD finnes under fanen ”Last ned”. Der ligger det også manualer for de respektive koblingene. 

Ansvarsfraskrivelse

Swegon AB forbeholder seg retten til å oppgradere programvare og tilhørende dokumentasjon uten varsel.

ProSelect er utviklet av og eies av Swegon AB og er beskyttet av europeiske lover om opphavsrett og internasjonale avtaler.

Åpne ProSelect