You might want to visit our North American website:

Smart ventilasjon i boligblokk gav reduserte kostnader

Kajalen, Kalmar

Energi var et springende punkt da utbyggeren Kalmarhem skulle oppføre Kajalen, som er Kalmars høyeste bygg. Byggets størrelse betydde at kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av ventilasjon ville bli svært høye. Swegon, som har lang erfaring med opprustning og modernisering av ventilasjon i leilighetsbygg, fikk oppdraget.

Kajalen, som med sine 15 etasjer er Kalmars høyeste boligblokk, ble innviet i 2017. Huset består av 86 leiligheter av ulik størrelse.

86 leiligheter – 86 ulike behov

De høye kravene til energieffektivitet betydde at Kajalen måtte gjøres så energiøkonomisk som mulig. Det krevde en helhetlig løsning for behovsstyrte luftmengder. Den måtte ikke bare være effektiv, men også enkel å overvåke og utføre service og vedlikehold på. En avgjørende faktor var nettopp styring og kontroll av ventilasjonen. Hvis en tekniker skulle kontrollere luften inne i de 86 leilighetene, ville det kreve mye tid og administrasjon, noe man ville unngå.

Tenk helhetlig. Og smart.

Swegon leverte et system som analyserer og ventilerer hvert rom nøyaktig så mye som nødvendig. Dermed kan luftmengden holdes på et minimum når ingen er til stede i leiligheten. Med det sentralt plasserte aggregatet kan frisk luft kombineres med nærmest lydløs distribusjon i boligmiljøet. Ventilene er utformet for å gi god luftomsetning også ved små luftmengder, og ved større luftmengder holdes lydnivået lavt.

Systemet har funksjoner som gjør det enklere å styre anleggets funksjoner individuelt for hver leilighet. Eksempler på disse er temperatur, luftmengder, lukter eller radon. Punktavlesning eller registrering av tendenser over tid kan være nyttig ved vedlikehold og feilsøking og som utgangspunkt for diskusjoner med leietakere.

Det avgjørende spørsmålet, om det var mulig å styre og kontrollere ventilasjonen fra utsiden av leilighetene, ble løst ved at de tekniske boksene ble plassert i trappeoppgangen utenfor hver leilighet. Ved hjelp av boksene kan utleieren styre og kontrollere leilighetens luftmengder uten at teknikeren trenger å gå inn i den enkelte leiligheten.

Et enormt sparepotensial

I et hus med mange leiligheter med varierende grad av tilstedeværelse er sparepotensialet stort. Med behovsstyrt ventilasjon kan du faktisk spare inn så mye som 80 prosent på strømforbruket til vifter og 40 prosent på varme og kjøling i forhold til anlegg med konstant luftmengde. Eiendomsselskapet Kalmarhem fikk en fleksibel installasjon med et komplett system som ikke bare gir lavere strømkostnader, men også reduserte forvaltningskostnader.

For oss var det dessuten trygt å velge en anerkjent leverandør som kunne levere et komplett system. Ettersom de har kontroll over hele kjeden, kan de løse eventuelle driftsfeil uten mellommenn. Det føles trygt.
Patrik Håkansson, driftsansvarlig ved Kalmarhem