You might want to visit our North American website:

Fleksibel planløsning, men likevel topp komfort

Assemblin-huset, Uppsala

Installasjons- og servicepartneren Assemblin (tidligere Imtech Nordic) bygde nytt kontor og lager/verksted i 2014. Virksomheten skulle også fungere som referanseanlegg for Assemblins kunder og måtte romme alle deler av virksomheten (ventilasjon, rør, elektrisk og kjøling).

Industrilokal
Vi ønsket oss et fleksibelt kontor der vi kunne øke antall medarbeidere etter behov uten å måtte bygge om huset eller klimaanlegget.

Fleksibel planløsning, men likevel topp komfort

Bygget ble oppført med fleksibilitet som et bærende prinsipp og er utstyrt med skillevegger som er enkle å flytte. Inneklimaet skulle være behovsstyrt for å gi best mulig komfort og for at man raskt og enkelt skulle kunne endre lokalenes bruk eller rominndeling. Det var dessuten avgjørende at også Assemblins besøkende kunder fikk oppleve den høye komforten.

Helhetlig tankegang gav best resultat

Swegon var den eneste leverandøren som kunne levere på kravsspesifikasjonen, og som i tillegg kunne tilby en helhetlig løsning for inneklimaet med topp komfort og lavt strømforbruk. Driftskostnadene (24 kWh/m2/år) ble betydelig lavere enn antatt.

Tett samarbeid gir smarte løsninger

Utformingen av inneklimaet skjedde i samarbeid mellom de teknisk ansvarlige i Assemblin og Swegon. For kontoretasjen falt valget på en ringmating som betjener ett vannbårent, fullt ut behovsstyrt WISE-system med ADAPT Parasol komfortmoduler for kjøling, oppvarming og ventilasjon. Underetasjen med lager, verksted og avslapningsavdeling forsynes med basisluftmengder og varmes med gulvvarme. Behovsstyringen for begge etasjer er knyttet sammen med Super WISE og kan enkelt overvåkes og optimeres takket være den innebygde webserveren.

Oppvarmingen med komfortmoduler i kontordelen og gulvvarme i underetasjen har vist seg å være en svært god løsning både når det gjelder komfort, driftskostnader og arealutnyttelse.

Produkter

Et utvalg av produktene som ble brukt for Assemblin i Uppsala.