You might want to visit our North American website:

Digitale tjenester fra Swegon

Våre digitale tjenester er samlet under navnet Swegon INSIDE. Disse tjenestene gir mulighet for å overvåke, kontrollere og visualisere kompatible enheter i en HVAC-løsning, samt inneklimaet i en bygning. INSIDE-tjenestene gjør det mulig å gjøre justeringer for å sikre et sunt og komfortabelt innemiljø, noe som medfører minimal belastning på miljøet og som forbedrer byggøkonomien.

Løsningen finnes i bygget

Normalt vurderes et bredt spekter av faktorer  for bedre effektivitet på arbeidsplass eller økt læring i skolen, men sjelden blir inneklimaet ansett som en av disse viktige faktorene. Temperaturer som blir for høye eller for lave har en merkbar innvirkning på produktiviteten. I tillegg er koblingen mellom luftkvalitet og evnen til å tenke strategisk, eller lære nye ting, godt etablert gjennom ulike forskningsprosjekter.

Alle tilgjengelige inneklimadata i en bygning kan overvåkes og kontrolleres ved hjelp av Swegon INSIDE, som igjen gir et komfortabelt og produktivt inneklima til enhver tid.

Reduksjon av kundeklager

Swegon INSIDE kan visualisere inneklimaet gjennom sine tjenester, INSIDE Visualisation og INSIDE App. Disse tjenestene viser en rekke parametere, som til sammen utgjør inneklimaet, ved hjelp av tall, ikoner og farger. Lett og forstå. De viste parameterne er blant annet temperatur og luftkvalitet.

Når inneklimaet i bygget vises tydelig for leietakerne, nås et nytt nivå av forståelse for den opplevde inneklimakvaliteten. Faktisk kan opptil 95 % av de tidligere klagene angående temperatur etc. unngås ved å visualisere det ellers usynlige inneklimaet.

 

Våre tilbudte tjenester

Swegon INSIDE er fellesnavnet for våre digitale tjenester. Disse lar ulike målgrupper administrere, kontrollere og visualisere kompatible produkter i en HVAC-løsning, samt se inneklimadata fra bygget. De ulike tjenestene har litt forskjellige egenskaper, men noen tjenester deler en rekke fellestrekk og kan derfor presenteres sammen.

INSIDE App

INSIDE-appen fra Swegon er en tilleggstjeneste til vårt Swegon WISE-system for behovsstyrt inneklima. Appen gir en oversikt over inneklima i nåtid ved å visualisere et sett med parametere, f.eks. temperatur og luftkvalitet. Personer inne i bygget med tilgang til appen har mulighet til å gjøre temperaturjusteringer, normalt innenfor et forhåndsbestemt spenn på noen få grader.

 

Lær mer om WISE

INSIDE Manager

Swegon-enheter som er kompatible med Swegon INSIDE kan overvåkes og kontrolleres ved å bruke INSIDE Manager. En bruker kan, ved hjelp av en aktiv konto, få tilgang til alle sine tilkoblede Swegon-produkter og benytte  ulike alternativer for å motta meldinger og varsler. I tillegg kommer rapporter om bl.a. driftsytelse og energiforbruk, som kan skreddersys de ulike brukernes behov.

INSIDE Manager er designet for bygningsteknikere, eiendomsforvaltere og anleggsledere, for å fungere som et pålitelig støtteverktøy for å gjøre bygningsvedlikehold enkelt.

INSIDE Portal

Denne gratis tjenesten viser og gir mulighet for overvåking av enkelte tilkoblede enheter. Statusoppdateringer av luftmengde, trykkfall, temperaturer, programvareversjon og aktiverte alarmer er tilgjengelig og det er mulighet for å lage og eksportere energirapporter. INSIDE Portal brukes også til å lage brukeradministratorer og brukerhierarkier.