You might want to visit our North American website:

Behovsstyrt inneklima

Produkter for behovsstyrt inneklima som gir høyeste komfort og samtidig sparer energi og kostnader.

Spar strøm uten å fire på kravene til inneklima

Vi vil selvsagt at lokalene vi ferdes i, skal ha god ventilasjon og et skikkelig klimaanlegg som bidrar til god komfort og helse. Men i de fleste lokaler varierer aktivitetsnivået gjennom døgnet, noe som mange ganger betyr at tomme lokaler blir ventilert som om de hadde vært fullsatte. Undersøkelser på blant annet skoler har vist at tilstedeværelsesgraden i de forskjellige rommene generelt er lav. Et system som tilpasser ventilasjon og kjøling/oppvarming etter behov, vil derfor kunne gi en reduksjon i viftenes strømforbruk på opptil 80 % og i varme- og kjølesystemenes strømforbruk på opptil 40 %. Dessuten krever slike systemer som regel et mindre ventilasjonsaggregat og mindre kjølemaskiner, noe som også reduserer investeringskostnadene. Det samme gjelder også for mange andre slags lokaler, deriblant kontorer, boliger og hoteller.

Hva betyr CAV, VAV og DCIC?

For å beskrive forskjellige prinsipper for ventilasjonsstyring brukes en del begreper som kan være vanskelige å holde fra hverandre, men som kan beskrives som trinn på en skala som går fra det enkle til det avanserte:

  Tåler en konstant luftmengde Enkel behovsstyring 
(f.eks. etter temperatur, luftkvalitet)
Avansert behovsstyring 
(f.eks. flere driftsinnstillinger, tilstedeværelse)
Fleksibel kombinasjon av luft- og vannbårne produkter Mulig energibesparelse Tilpasset komfort
CAV      
VAV     ●● ●●
DCIC ●●● ●●●

DCIC (Demand Controlled Indoor Climate) – med den nye generasjonen WISE har vi lansert en fullstendig behovsstyrt løsning. Det gjelder ikke bare for ventilasjon, men for hele inneklimaet med uslåelige kombinasjonsmuligheter for luft- og vannbåren varme og kjøling.

DCV (Demand Controlled Ventilation) – System med flere forskjellige driftsmoduser, der luftmengde og temperatur tilpasses etter behov og tilstedeværelse i rommet.

VAV (Variable Air Volume) – system med en enkel form for behovsstyring, der luftmengden tilpasses etter f.eks. temperatur eller luftkvalitet.

CAV (Constant Air Volume) – de enkleste systemene, uten behovsstyring og med en konstante luftmengder i lokalene. Det er generelt mulig å spare mer energi og oppnå et bedre inneklima med mer avanserte systemer. Men det finnes selvsagt også bruksområder der et enklere system kan fungere utmerket. Swegon tilbyr derfor egnede produkter og styresystemer på samtlige nivåer. Med den nye generasjonen WISE har det dessuten blitt mulig å håndtere samtlige nivåer i ett og samme styresystem!