You might want to visit our North American website:

Vraaggestuurd binnenklimaat

Producten voor een vraaggestuurd binnenklimaat die het hoogste comfort bieden en tegelijkertijd energie en kosten besparen.

Bespaar energie zonder het binnenklimaat nadelig te beïnvloeden

Uiteraard willen we dat de kamers die we gebruiken geventileerd en volledig geklimatiseerd worden om het beste comfort en de beste gezondheid te krijgen. In meeste kamers varieert het activiteitenniveau echter in de loop van de dag, wat betekent dat we vaak lege kamers ventileren alsof ze volledig bezet zijn. Uit onderzoek, in bijvoorbeeld scholen, blijkt dat de bezettingsgraad in verschillende soorten ruimtes over het algemeen laag is. Het betekent dat een systeem die de ventilatie en de airconditioning aanpast aan de vraag kan tot een besparing van 80% van de ventilatoren-energie en van 40% van de verwarmings- en koelingsenergie leiden. Bovendien heeft het systeem meestal kleinere ventilatieunits en koelers nodig, wat de investeringskosten verlaagt. Hetzelfde geldt voor veel andere soorten gebouwen, zoals kantoren, woningen en hotels.

Wat betekenen CAV, VAV en DCIC?

Een aantal begrippen worden gebruikt om de verschillende principes van de ventilatiecontrole te beschrijven. Het is misschien moeilijk om ze van elkaar te onderscheiden, maar over het algemeen kunnen ze omschreven worden als punten op een schaal, van basis- tot gevorderd niveau:

  Constante beheersing van luchtstroming Eenvoudige vraagsturing 
(bijvoorbeeld op basis van temperatuur, luchtkwaliteit)
Geavanceerde vraagsturing 
(bijvoorbeeld meerdere bedrijfsmodi, bezetting)
Flexibele combinatie van producten op lucht- en op waterbasis Mogelijke energiebesparingen Aangepast comfort
CAV      
VAV     ●● ●●
DCIC ●●● ●●●

DCIC (Demand Controlled Indoor Climate) – Met de nieuwe generatie van WISE kan een complete vraaggestuurde oplossing geboden worden. Niet alleen voor ventilatie, maar voor het hele binnenklimaat, met onovertroffen mogelijkheden om producten op water- en luchtbasis te combineren.

DCV (Demand Controlled Ventilation) – Systeem met verschillende bedrijfsmodi, dat de luchtstroom en de temperatuur aanpast aan de vraag en de bezettingsgraad in de ruimte.

VAV (Variable Air Volume) – Systeem met een basisvorm van vraagsturing waarbij de luchtstroom aangepast wordt aan bijvoorbeeld de temperatuur of luchtkwaliteit.

CAV (Constant Air Volume) – Het eenvoudigste type systeem, zonder vraagsturing, met een constante luchtstroom in het gebouw. Over het algemeen is het mogelijk om met een geavanceerder systeem een grotere energiebesparing en een beter binnenklimaat te bereiken. Natuurlijk zijn er ook toepassingen waar de minder geavanceerde systemen perfect werken. Daarom biedt Swegon voor elk niveau passende producten regelingen. Met de nieuwe generatie WISE kunt u ook verschillende niveaus in één en hetzelfde regeling beheren!