You might want to visit our North American website:

Valimotien toimitilat, Helsinki

Valimotien toimitilat, Helsinki

Enerz Pitäjänmäki

Valimotie 13 A

Tetris 2 LN HP 41.1

Jäähdytysteho 420 kW

(7/12°C, 30 °C) (SEER 4,07)

Lämmitysteho 360 kW

(40/45°C, 5°C) (SCOP LT(B2) 3,42)

4 Scroll-kompressoria

2 kylmäainepiiriä

6 EC puhallinta

 

Älykäs tarpeenmukainen sulatus

Kylmäaineen vuotovahti ”Pump Down” toiminnalla