You might want to visit our North American website:

Älykäs kerrostalon ilmanvaihto laski kustannuksia

Kajalen, Kalmar

Asuntoyhtiö Kalmarhem kamppaili energiakysymysten kanssa, kun oltiin rakentamassa Kalmarin korkeinta taloa, Kajalenia. Rakennuksen suuri koko tarkoitti ilmanvaihdon suuria käyttö- ja huoltokustannuksia. Tehtävä annettiin Swegonille, jolla on paljon kokemusta varustelusta ja modernisoinnista.

Kajalen, Kalmarin korkein vuokratalo 15 kerroksineen vihittiin käyttöön 2017. Talossa on 86 eri kokoista asuntoa.

86 asuntoa – 86 erilaista tarvetta

Tiukkojen energiatehokkuusvaatimusten myötä Kajalenista tehtiin energiapihi. Vaadittiin kokonaisratkaisu tarpeen mukaan ohjattuja ilmavirtoja varten, ei pelkästään energiatehokas vaan joka olisi helppo valvoa, pitää kunnossa ja huoltaa. Ilmanvaihdon säätö ja ohjaaminen oli kriittinen tekijä. Se että teknikko säätäisi kaikkien 86n asunnon ilman veisi paljon aikaa ja hallintaa, se haluttiin välttää.

Ajattele kokonaisuutta. Ja ajattele fiksusti

Swegon toimitti järjestelmän, joka analysoi ja vaihtaa ilman jokaisessa huoneessa tarpeen mukaan. Asunnon ollessa tyhjillään ilmavirrat voidaan pitää minimaalisena Keskeisesti sijoitetulla koneella raitis ilma voidaan yhdistää lähes äänettömään ilmanjakeluun. Ilmanjakolaitteet on suunniteltu tarjoamaan hyvä ilmanvaihto pienilläkin ilmavirroilla ja suurilla ilmavirroilla säilyy edelleen alhainen äänitaso.

Järjestelmän toiminnoilla laitteiston toimintoja voidaan ohjata ja seurata asuntokohtaisesti. Esimerkkeinä lämpötila, ilmavirta, hajut tai radon. Hetkellinen luku tai trendien rekisteröinti voi auttaa huollon ja vianmäärityksen yhteydessä tai lähtötietona neuvotteluissa vuokralaisten kanssa.

Kysymys siitä, onko mahdollista ohjata ja hallita ilmanvaihtoa asuntojen ulkopuolelta, ratkaistiin sijoittamalla tekniikkalaatikot portaikkoon kunkin asunnon ulkopuolelle. Tekniikkalaatikon kautta vuokranantaja voi ohjata ja hallita ilmavirtoja ilman, että teknikon on mentävä asuntoon.

Suuri säästöpotentiaali

Säästöpotentiaali on suuri useiden asuntojen talossa, jossa läsnäolo vaihtelee. Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla voidaan säästää jopa 80 % puhallinenergiasta sekä 40 % lämmitys- ja jäähdytysenergiasta verrattuna vakioilmavirtaan. Kiinteistöomistaja Kalmarhemin sai optimaalisen laitteiston, joka laskee sekä energiakustannuksia että hallintokustannuksia.

Meille oli turvallisinta valita tunnettu toimittaja, joka pystyi toimittamaan koko järjestelmän. Koska he hallitsevat koko ketjua, he voivat korjata mahdolliset toimintahäiriöt ilman välikäsiä. Se tuntuu turvalliselta.
Patrik Håkansson, Kalmarhemin käyttövastaava