You might want to visit our North American website:

Urheilukentän koulu Järvenpää  

Sijainti: Järvenpää

Rakennusaika: 2018-19

Tilaaja: Mestaritoiminta Oy (Järvenpään kaupunki)

Käyttäjä: Järvenpään kaupunki, opetustoimi

Pääurakoitsija: Elementit-E, Kouvola

LVI-urakointi ja -suunnittelu: Positio Oy, Kouvola

Automaatiojärjestelmä: DD-Control Oy

Sähkösuunnittelu: Sähköasennus Espo Ky

Swegon-tuotteet: GOLD, WISE, IBIS, EAGLE, PELICAN, palopellit

 

5 kovaa tavoitetta

Mestaritoiminta Oy Jani Kervisen mukaan väistökoululle asetettiin tavoitteeksi toiminnallinen rakennus, turvallinen rakentaminen, toimivat LVI-ratkaisut, terve sisäilma ja tyytyväiset loppukäyttäjät

Moduulirakentamisen prosessi alkaa kun kotimaisesta Metsä Woodin suomalaisesta puusta valmistetut komponentit kootaan Kouvolassa kuivissa olosuhteissa. Rakentamisen prosessi on nopea. Elementit-E onkin alansa etulinjassa kehittämässä puurakentamisen tehokkuutta uusilla ratkaisuilla.

Positio Oy puolestaan varmistaa että talon tekniikka toimii. Huoltokäyntien minimoimiseksi talotekniikkajärjestelmät ja -komponentit valitaan huolellisesti laadusta tinkimättä. 

Positio Oy valitsi Swegonin yhteistyökumppaniksi toteuttamaan Mestaritoiminnan asettamia tavoitteita. Kohteeseen valittiin Swegonin kokonaisjärjestelmä huolehtimaan ilmanvaihdosta, sen ohjauksesta ja sisäolosuhteista. Järjestelmä koostuu GOLD-ilmankäsittelykoneista, WISE-olosuhdejärjestelmästä sekä mm. IBIS- ja EAGLE-tuloilmalaitteista.
 

 

Moduulihankkeet ovat sujuneet hyvin. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja aikataulut ovat pitäneet paikkaansa
Jani Kervinen, Rakennuttajapäällikkö, Mestaritoiminta Oy Järvenpää
Moduulirakennukset rakennetaan usein pysyviksi. Siirtokelpoinen moduulirakennus on kuitenkin helposti siirrettävissä ja käytettävissä uudelleen, joten rakennuksia ei ole tarvetta purkaa. Hyvä ja kestävä talotekniikka on erinomainen asia!

Talotekniikkaratkaisut valitaan huolellisesti. Päivi Jyrkinen Positio Oy:sta korostaa että lähtökohtana ovat toimivat laitteet ja järjestelmät, joiden toimitusaikataulut sekä lupaukset laadusta pitävät. Päivi painottaa myös hyvän yhteistyön merkitystä. Ennakkoluuloja integroitua automaatiota kohtaan tulisi karsia, käymällä asiasta keskustelua.

 

Halvin ei aina ole kokonaisedullisin ratkaisu LVI-laitteita valittaessa. Teemme mieluummin laadukasta kuin hinta edellä, hyvien toimijoiden kesken
Päivi Jyrkinen, LVI-suunnittelija, Positio Oy Kouvola

Swegon-järjestelmät valmistetaan sekä testataan tehtaalla. Swegon suorittaa itse niiden käyttöönoton. Tällä toimintamallilla voidaan taata laatu ja toimivuus -olosuhteet ja energiatehokkuus. Järjestelmän etäkäyttömahdollisuus poistaa turhat huoltokäynnit ja näyttää kiinteistöhuollolle reaaliaikaisesti kiinteistössä toteutuvat olosuhteet.

 

Asenteet perinteikkäällä ja pirstaleisella rakennusalalla istuvat syvässä. Ennakkoluuloista toimintavalmiita kokonaisjärjestelmiä kohtaan tulisi päästä eroon.
Hannu Lindroos, Markkinointipäällikkö, Swegon Oy Espoo

Sisäilmalla on ratkaiseva merkitys lasten ja aikuisten keskittymisen, oppimisen, terveyden sekä hyvinvoinnin kannalta      

Hyvä sisäilmasto rakentuu monesta eri osasta 

 

Isoimmassa roolissa on ilmanvaihto, mutta lopputulokseen vaikuttavat myös lämmitysjärjestelmä ja sisätilojen pintamateriaalit sekä kalustus. Urheilukentän koulun sisäilmastojärjestelmä tunnistaa ilmanlaadun, lämpötilan ja kosteuden. Järjestelmä toimii toteutuvien olosuhteiden mukaisesti, pyrkien asetettuihin tavotteisiin.  

Kun ilmanvaihtoa ja lämmitystä voidaan säätää muuttuvissa olosuhteissa tarpeenmukaisesti, säästetään myös energiaa. Rahaa ja luontoa. Tämä puurakenteinen ja muuntautuva Aitokoulu on turvallinen, toiminnallinen ja sisäilmastoltaan terve koulu.

Sen huomaa heti kun astuu Urheilukadun väistökouluun. Ilma on raikasta. Sitä on helppo hengittää.
Riitta Suomalainen, Toimittaja, Keski-Uusimaa, 08.06.2019