You might want to visit our North American website:

Smart ventilation i højhus reducerede omkostningerne

Kajalen, Kalmar

Boligselskabet Kalmarhem kæmpede med energispørgsmålene, da Kalmars højeste hus, Kajalen, skulle bygges. Bygningens størrelse ville indebære store drifts- og serviceomkostninger i forbindelse med ventilationen. Swegon, som har stor erfaring med at forbedre og modernisere ventilationen i lejligheder, fik opgaven.

Kajalen, Kalmars højeste udlejningsejendom med sine 15 etager, blev indviet i 2017. Huset indeholder 86 lejligheder af forskellig størrelse.

86 lejligheder – 86 forskellige behov

Kajalen skulle bygges energivenligt med høje krav til energieffektivitet. Derfor var der behov for en helhedsløsning for behovsstyrede luftmængder, som ikke kun var energieffektiv, men som også var enkel at overvåge, vedligeholde og servicere. En kritisk faktor var netop styring og kontrol af ventilationen. Hvis en tekniker skulle kontrollere luften inde i de 86 lejligheder, ville det kræve megen tid og administration – noget man ønskede at undgå.

Tænk helhed. Og tænk smart

Swegon leverede et system, som analyserer og ventilerer hvert rum nøjagtigt så meget som der er behov for. Derfor kan flowet holdes minimalt, når ingen opholder sig i lejligheden. Med et centralt placeret aggregat kan frisk luft kombineres med næsten lydløs distribution i boligmiljøer. Armaturerne er designet til at skabe en god luftomsætning, selv ved lave luftmængder, og ved højere luftmængder holdes lydniveauerne lave.

Systemet indeholder funktioner, som letter kontrollen af anlæggets funktioner individuelt for hver lejlighed. Eksempelvis temperatur, luftmængde, lugt eller radon. Momentan aflæsning eller registrering af tendenser over tid kan være en hjælp ved vedligeholdelse, fejlfinding eller som dokumentation ved diskussioner med lejere.

Og det afgørende spørgsmål, om det var muligt at styre og kontrollere ventilationen uden for lejlighederne, blev løst ved at placere teknikboksene i trappeopgangen uden for hver lejlighed. Udlejeren kan via boksen styre og kontrollere lejlighedens luftmængde uden at teknikeren er nødt til at gå ind i lejligheden.

Et gevaldigt besparelsespotentiale

I et hus med mange lejligheder, hvor tilstedeværelsen varierer, er besparelsespotentialet stort. Der kan spares hele 80% ventilatorenergi og 40% varme-/køleenergi på behovsstyret ventilation i forhold til et anlæg med konstant luftmængde. Ejendomsejeren Kalmarhem fik en problemfri installation af et komplet system, som ikke kun sænker energiomkostningerne, men også sænker forvaltningsomkostningerne.

For os var det også en tryghed at vælge en kendt leverandør, som kunne levere et helt system. Eftersom de har tjek på hele kæden, kan de afhjælpe eventuelle driftsfejl uden mellemled. Det giver en tryghedsfornemmelse.
Patrik Håkansson, driftsansvarlig for Kalmarhem