WISE Apartment Solution

WISE Apartment Solution är en systemlösning för ventilation som är speciellt framtagen för renovering av flerbostadshus. WISE Apartment Solution är utvecklat för ge ett hälsosamt och komfortabelt inomhusklimat, säkra friska hus och göra det på ett så energieffektivt och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Systemlösning

I utvecklingen av WISE Apartment Solution har systemet hela tiden stått i fokus. Systemets olika delar, från centralt luftbehandlingsaggregat ut till komponenterna i varje enskild lägenhet, är gjorda för att passa samman på bästa sätt och har en gemensam styrning.

Detta ger många fördelar, inte bara genom ett ytterst energieffektivt system som ger hög komfort, utan också genom förenklad projektering och installation samt mindre spring i lägenheterna för de boende.


Hälsosamt och komfortabelt inomhusklimat

Detta är en av Swegons paradgrenar, vi har årtionden av erfarenhet i att utveckla och tillverka produkter som säkrar ett bra inomhusklimat.

Vi har givetvis dragit nytta av vår samlade erfarenhet för att skapa WISE Apartment Solution - för ett dragfritt, luktfritt och vältempererat boende.


Säkra och friska hus

Det är inte bara de boende som ska må bra i lägenheten, på sikt måste även själva lägenheten må bra. Genom att kontrollera luftfuktighet, temperatur och tillskott av frisk luft så säkerställer WISE Apartment Solution att huset mår bra och inte drabbas av t.ex. fuktproblem.

Ytterligare en viktig aspekt av ventilationslösningen är dess brandsäkerhet. I WISE Apartment Solution ingår en unik och helt mekanisk brandskyddslösning, som på ett finurligt sätt gör säkerhetsarbetet avsevärt enklare.


Energieffektivitet

Hjärtat i WISE Apartment Solution är Swegons välkända luftbehandlingsaggregat GOLD. Här finns fläktarna som driver ventilationen, här finns filtren som håller luften ren och här finns värmeväxlaren som ser till att värmen i frånluften tillvaratas.

I GOLD finns även smarta funktioner som tillsammans med Swegons styrsystem WISE gör det möjligt att se till att rätt mängd luft når rätt lokal, precis vid rätt tillfälle. Detta är grunden för hur WISE Apartment Solution kan kombinera energieffektivitet med hög komfort.

GOLD E

Kostnadseffektivitet

Förutom att erbjuda hög komfort med låg energiförbrukning, så innebär WISE Apartment Solution besparingar även i andra led. Installationen förenklas tack vara ett smart system av standardiserade komponenter som spar plats, tid och pengar vid montering och är utformade för att göra så små ingrepp som möjligt i lägenheten.

Varje lägenhet kan i många fall installeras klart under en arbetsdag av en enda installatör, vilket gör det möjligt för de boende att bo kvar under installationen och slippa flytta temporärt till annat boende, något som minimerar både besväret för de boende och omkostnader för renoveringsprojektet.Kontakta oss

Innehållet gäller fr.o.m. vecka 10 2014